Word of the Day

Monday, April 20, 2009

Skloňování persona non grata

Aristide je v haitských pravicových kruzích považován za personu non grata.

Internetová jazyková příručka doporučuje persona non grata i v čtvrtém pádě.

No comments: