Word of the Day

Thursday, July 5, 2007

Zaretušovat

Jednoho dne mě napadlo, že sloveso zaretušovat má dvě předpony. První se pozná snadno: za. To je jedna z mnoha českých předpon, jež tvoří dokonavá slovesa. Druhou, re, rozpoznáte jenom, pokud máte znalosti francouzštiny nebo jiných jazyků používajících tutéž předponu. Retušovat pochází z retoucher (re = zase, toucher = dotýkat se), ale je možné, že toto slovo přišlo do češtiny z němčiny, jazyka, jenž dal češtině mnoho slov. Neznám žádná jiná slova, která mají dva prefixy.

Roboti

Nikdy bych řekl, že množné číslo podstatného jména robot je roboti. Je zajímavé, že Češi považují roboty za lidi a dávají jim znaky živých bytostí, jako například množné číslo na i (pomyslete na student - studenti a telefon - telefony v prvním pádě).

Monday, July 2, 2007

Elfenbein

Heute ist mir aus heiterem Himmel eingefallen, dass das Wort Elfenbein auf die von mir betrachtete alte Bedeutung von Bein = Knochen zurückgeht. Ich kam auf die Idee, als ich daran dachte, dass das niederländische been sowohl Bein als auch Knochen bedeutet (sieh das englische bone), mit dem einzigen Unterschied, dass der Plural der ersten Bedeutung benen und der zweiten beenderen lautet. Ich legte meinem Schüler die Herkunft des Wortes aus und fragte mich, was Elfen bedeuten könne, zu dem brachte mein Schüler vor, es könne Elefant heißen. Ich lehrte den Schüler, wie man Elefant auf Deutsch sagt, aber heute Abend, als ich heimkehrte, stellte ich fest, dass der Schüler Recht hat. Ich muss es ihm morgen ausrichten.