Word of the Day

Saturday, November 14, 2015

Slovakismy moderátorky Super Star

Zajímavé, jak česká moderátorka pořadu Super Star ve své řeci spontánně používá slovakismy: nedávno jsem slyšel, jak říká zrazu (najednou) a devčenské (dívčí). Asi ji ovlivňuje všudypřítomná slovenština v pořadu.

No comments: