Word of the Day

Thursday, November 5, 2015

Nomen omen

In a weekly magazine article about FuckUp Nights.

"Totálně nám došly peníze -  neměli jsme na nájem, neměli jsme na mzdy", pronese s kamennou tváří muž... "A to zdaleka nebylo to nejhorší." Následující minuty věnuje Jakub Nešetřil popisu nejkrizovějšího momentu svého dosavadního pracovního života.

Translation:
"We were completely out of money - we couldn't afford rent, we couldn't afford to pay wages", he states with an expressionless face... "And that was not the worst." Jakub Nešetřil spends the following minutes describing the most critical moment of his work life so far.

The funny thing is what the guy's last name means: didn't save up. Nomen omen?

Other funny Czech names with a meaning: Přinesdomů (bring home), Škočdopole (jump into the field), Nespal (didn't sleep), Nezval (didn't invite), Brzobohatý (soon rich), Zabloudil (got lost), Nejedlý (inedible). I have even come up with a novel surname: Nesral (didn't shit).

No comments: