Word of the Day

Saturday, November 14, 2015

Farmaceutička

V tohtoročnej Super Star začali používať farmaceutička namiesto ustáleného slova farmaceutka. Som zvedavý, ako to vzniklo. Na internete nenarážam na ten tvar.

No comments: