Word of the Day

Monday, September 3, 2012

Copenhagen in Slovak

BRATISLAVA/COPENHAGEN – Dánska rodinná firma Lego môže oslavovať. Jej hračky určené pre dievčatá, ktoré už pri uvedení sprevádzala kritika za podporu rodových stereotypov, sú trhákom. Za prvých šesť mesiacov tohto roka spoločnosti priniesli zisk v rádoch stoviek miliónov eur. 

Why Copenhagen and not Kodaň in a Slovak newspaper? What does English have to do with this? I would understand if they had written København in Danish, but Copenhagen beats me.

In case anyone is curious about what the text says: The Danish family firm Lego has reason to celebrate. Their girls' toys, which got under criticism for supporting family stereotypes, are a hit. In this year's first six months the company has made profits reaching hundreds of millions of euros.

No comments: